MENU
Yıkık Minare ve Ebu'l Muammeran Külliyesi

Yıkık Minare ve Ebu’l Muammeran Camii için yorumlar kapalı Okunma: 5338 Ani Bölgesi

Yıkık Minare ve Ebu’l Muammeran Camii

Minare üzerinde yer alan 1199 tarihli bir vergi kitabesi nedeniyle külliyenin bu tarihten önce yapılmış olduğu düşünülmektedir. Ebu’l Manuçehr Camii’nin kuzey ve katedralin kuzeydoğusunda, şehrin antik yolu üzerinde inşa edilmiştir. Külliye, temel seviyesinde bulunan dikdörtgen planlı bir mescid, mescidin kuzeydoğusundaki minare, mescidin batısındaki kare kaideli ve sekizgen gövdeli bir türbe ile güneyindeki işlevleri saptanamayan bazı mekanlardan oluşmaktadır.

Ebu'l Muammeran Külliyesi

1890’da yıkılan minaresinin bölümleri haricinde, camiden geriye pek bir şey kalmamıştır. Minare, Ani’yi konu edinen ilk gravürlerde yer alan çok yüksek ve sekizgen bir kule imiş. Bütünlüğünü koruyan kısımları, yüksek kalitede taş işçiliğini ve içinde dönen merdiveni arz eder. 18.yüzyılda bölgeyi gezen seyyahların yaptığı Muammeran Camii gravüründe cami minaresinin Manuçehr camiinin minaresinde daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. 19.yüzyılda kırılarak tahrip edilen, M.S.1199 Hicri tarihli kitabesinde şehre gelen ticaret kervanlarının uyması gereken kurallar belirtilmiştir. Ebû’l Muammeran Camii 1917 yılında tamamen yıkılmış, günümüze cami minaresinin yıkık bir bölümü ulaşabilmiştir.

Minarenin üzerindeki Farsça yazılmış kitabe, 1198 veyahut 1199 (Ermeni takvimine göre 595) tarihlidir ve “Ebu’l Muammeran Camii’nin önünde koyun ve deve satışını” yasaklar.

Etiketler:,

Yorumlara kapalı.