MENU

Kilise & Manastır

Aziz Prkich (Kutsal Kurtarıcı) Kilisesi

Aziz Prkich (Halaskar) Kilisesi

Ani’nin güney doğusunda büyük katedrale yakın bir noktada inşa edilmiş olan Aziz...

Kral Gagik Kilisesi

Kral Gagik Kilisesi

Ani’nin güney – batısında Bostanlar deresine inen yol üzerinde dairesel planlı...

Abu’khanm Kilisesi

İç Kale’nin güney ucunda bir kaya üzerinde yükselmektedir. Üzerinde bir...

Surp Hripsime – Bakireler Kilisesi ve Manastırı

Surp Hripsime – Bakireler Kilisesi ve Manastırı

Türkiye Ermenistan sınırını ayıran Arpaçay Nehri Vadisi’nin batı yanında bulunan...