MENU
Kızkalesi ve Kilisesi

Kızkalesi ve Kilisesi için yorumlar kapalı Okunma: 6711 Kilise & Manastır

Kızkalesi ve Kilisesi

Ani’nin en güney ucunda, Arpaçay ile çevrili dük kayalıkların üzerinde muhteşem bir manzara üzerine kurulmuştur ve adeta dimdik uçurumlarla korunur. Kalede bulunan ev temelleri burada belki de Ani’nin son günlerinde bir yerleşim olduğunu göstermektedir. Bu burnun düz tepesi bir zamanlar ayrı bir takviyeli duvarla çevrili imiş. Burası, Ani’nin terk edilen son yerlerinden biri olabilir. Buradaki evlerin temelleri, şehrin diğer kısımlarınınkinden daha iyi muhafaza edilmiştir. Ermenice Kuysiamrots veya Kusanats – Bakireler Kalesi olarak da bilinmektedir.

Sarp uçurumun kenarındaki kilise olasılıkla 13. yüzyıla tarihlenmektedir. Kırmızı, sarı ve kahverengi düzgün kesme taşlarla inşa edilen yapının güney ve batı duvarı 1960 depreminde yıkılmıştır.

Bugün, Türkçe adıyla “Kızkalesi” olarak bilinir. Bilinen tek Ermenice adının anlamı da aynıdır.

Zirveye, uçurumun her yanından dolanan zorlu yollardan ulaşılır. Arpaçay’a nazır taraftaki patika muhtemelen asıl yoldu, çünkü bugün harabe durumda bir kapı ile korunmuştur.

Ani’nin bu bölümü bugün nadiren gezilir. Şehrin surlarından buraya varmak için bir saatlik yol yürümek gerekmektedir; bu da, askeriyenin izin verdiği durumlarda dahi, birçok turistin bedeni, zihni ve programı müsait değildir. Ancak, Rus döneminde, Kız kalesi gözde bir yer olmalıymış. Kilisenin duvarlarında çokça Rusça ve Ermenice “graffiti” (duvar yazıları) bulunmaktadır.

Şehrin bu mekandan toplu görünümü, nehir ve Ermenistan Cumhuriyeti sınırı boyu olduğu gibi, son derece etkileyicidir.

Kilise

Sarp uçurumun kenarında, muhtemelen 13üncü yüzyılın ilk 15 yılı içerisinde inşa edilmiş bir kilisenin harabesi vardır. Bir manastıra bağlı olmuş olabilir.

Kilisenin dış planı dikdörtgen, içi haç şeklindedir; geçişinin üzerinde de kubbesi varmış. Dört köşesinin her birinde iki katlı küçük apel varmış. Yapının kimi kısımlarında, yeniden kullanılmış malzeme görülür. Bu malzeme, belki de aynı yerdeki daha eski bir kiliseden alınmadır.

Kilisenin kubbesi ile güneybatı köşesinin tamamı 1960’lara doğru yıkılmıştır. Bundan başka ağır hasar da 1989 depreminde vuku bulmuştur.

Not: Mevcut askeriye sınırlamalarından dolayı, Ani’yi ziyaret edenler Kızkale’ye gidememektedir.

Yorumlara kapalı.