MENU

Tarihsel Gelişimi için yorumlar kapalı Okunma: 2808 Tarihçe

Tarihsel Gelişimi

Ani Harabeleri’nde ilk yerleşme M.Ö. 5000-3000 yıllarında Kalkolitik Çağ’da başlar.

 • M.Ö. 3000 – 2000 Eski Tunç Devri yerleşmesi,
 • M.Ö. 2000′de Demir Çağı’nda Hurri yerleşmesi,
 • M.Ö. 900-700 yılları arasında Urartu Devleti yerleşmesi,
 • M.Ö. 650 yıllarında Kimmeri Hakimiyeti,
 • M.Ö. 626-149 Saka Türkleri (İskit) hakimiyeti,
 • M.Ö. 350-300 yıllarında şehir eski Oğuz Boyları’ndan Arsaklılar’ın Kamsarakan soyundan Karampart tarafından yeniden kurulmuştur.
 • M.S. 430-646 yılları arasında Sassani hakimiyeti,
 • M.S. 646 yılında Halife Hz. Ömer devrinde Ani ve çevresi Araplar’ın eline geçmiştir.
 • M.S. 732 yılında Bağratlı Beyliği egemenliğine geçmiştir.
 • M.S. 966 yılında Bağratlı III. Aşot tarafından şehir surları yaptırılarak Ani Krallık Merkezi olmuştur.
 • M.S. 1045 yılında şehir Bizanslılar’ın eline geçmiştir.
 • M.S. 1064 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan tarafından şehir alınarak Şeddat Oğulları Beyliği’ne verilmiştir.
 • M.S. 1199 yılında Ani Gürcü Atabeyler’in eline geçmiştir.
 • M.S. 1226 yılında Harzemşah Devleti’ne tabi olmuştur.
 • M.S. 1235 yılında Moğol istilasına uğrayarak şehir tahrip edilmiş ve sonra eyalet merkezi olmuştur.
 • M.S. 1339 – 1344 yılları arasında İlhanlılar egemenliğine geçmiştir.
 • M.S. 1406 – 1467 yılları arasında Karakoyunlu Devleti hakimiyeti altına girmiştir.
 • M.S. 1467 – 1516 Akkoyunlular Devleti Hakimiyeti,
 • M.S. 1516 – 1534 yılları arasında Afşar Türkleri hakimiyeti,
 • M.S. 1534 yılında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.
 • M.S. 1878 yılında Ruslar tarafından istila edilmiş, 40 yıl ana vatandan ayrı kalmıştır.
 • MS. 1921 yılında İstiklal Harbi sırasında Ruslar’dan geri alınmıştır.

Yorumlara kapalı.