MENU
Çoban Kilisesi

Çoban Kilisesi (Hovui Ekeghetsi) için yorumlar kapalı Okunma: 4024 Kilise & Manastır

Çoban Kilisesi (Hovui Ekeghetsi)

Bu ilginç yapı, Ani’nin şehir surlarının dışında, birkaç yüz metre kuzeybatı yönünde, Horomos Manastırı’na giden yol üstündeymiş. 20nci yüzyılın başlarında harap durumda olan bu kilise, 1966’da bir depremle neredeyse yerle bir olmuştur. Bazı kalıntıları günümüze ulaşmıştır. Bunları, Ani yolundan görmek mümkündür, ancak onlara ulaşmak, yasak bölgenin içinde olmalarından dolayı imkansızdır.

Çoban Kilisesi

Kilisenin yazıtı yokmuş ve tarihi hakkında hiçbir şey bilinmemektedir. “Çoban Kilisesi” adını, eşi, Ani’deki kiliselerin ibadet için yeterince sessiz ve sakin olmadığından hayıflanan bir çoban tarafından yapıldığı için aldığı rivayet edilir.

Çoban Kilisesi

Yapının İncelemesi

Küçük bir yapı olmasına karşın, tasarımı son derece karmaşıkmış. Bina dışta üç bölüme ayrılmıştır. İçi ise iki katlıymış. Yüksekliği 11 metre, temelinin çapı ise 7 metreymiş.

Zemin katın özellikle karmaşık bir yapısı varmış. Dıştan, 12 uçlu yıldızmış. İçinin altı nişi varmış. Nişlerin arasındaki dikey yüzey, bir demet gömme sütundan ibaretmiş ve her demedin tepesinden bir yarım daire kemer çıkarmış. Bu altı kemer, tavanın merkezinde birleşirmiş. Bu birleşmenin tam olarak nasıl olduğu kesin değildir çünkü yapının bu kısmı çökmüştür. Sarkaç (Havariler Kilisesi‘ndekinin benzeri) ya da da bir merkezi kolonla berkitilmiş olabilirmiş. Sarkaç, Toros Toromanyan’ın kilisenin burada temsil edilmiş modellemesinde kullandığı çözümdür.

Kilisenin üst katının içi dairesel, dışı altıgenmiş, üstü de silindirik alna oturtulmuş kubbe ile örtülüymüş. Dışa açılan bir kapı varmış, ancak buraya zemin kattan nasıl ulaşıldığı bilinmemektedir. Dıştan inşa edilmiş bir merdivenin izlerine rastlanmamaktadır.

Çoban Kilisesi

Kilisenin tasarımının mimari hüner gösterisi olmasına rağmen, asgari ve sade süslemesiyle, inşası oldukça kabaymış. Yapının inşa tarihi de kesin değildir. 10. yy ile 13. yy arası olabilir. Tasarımı ve küçük boyutu, zemin katı kabir, üst katı mabet olmak üzere mozole olarak kullanılmış olabileceğine işaret eder.

Etiketler:

Yorumlara kapalı.